Image

Om Oslo teatersenter

Oslo teatersenter er regionalt aktivitets-, ressurs- og kompetansesenter for hele bredden av scenekunstfeltet. Vi driver Oslo teaterskole, utleie av prøvelokaler og informasjonsarbeid. Vår hovedoppgave er å stimulere til akitvitet i amatørteaterfeltet og legge til rette for arbeidslokaler for det frie profesjonelle scenekunstfeltet i Oslo.

Oslo teatersenter – fri og frivillig scenekunst fra grasrota og opp

Teatersenteret ble etablert som Amatørteatersenteret 2. september 1975. Vi er en frivillig medlemsorganisasjon som tilbyr infrastruktur og nettverk for teatergrupper, frie grupper, skuespillere, dramatikere, instruktører og pedagoger. Vi er et sted for kompanier, enkeltkunstnere og frivillige kulturorganisasjoner.

Oslo teatersenter holder til i TRAFO Kunstnerhus. Her har vi holdt til siden september 1975, og her ønsker vi alle Oslos borgere velkommen inn. Oslo teatersenter er del av Nettverk for nasjonale teaterråd

Våre aktiviteter har tre hovedområder:
  1. Oslo teaterskole
  2. Prøvelokaler
  3. Kompetansesenter

Hovedsatsningen vår
er levekårsutsatte barn og unge som har behov for trygghet og mestring. Gjennom teater og lek gir vi barn som har behov for det et tilbud der de kan utvikle samspill, trene livsmestring og utvikle sine skaperevner.

Oslo teaterskole
Hovedfokus for teaterskolen er samskaping for og med barn og unge. Vi skal gi barn og unge en tydelig stemme og et profesjonelt rammeverk for å utøve og utforske scenekunst. Hos oss går 120 barn og ungdom fra 8 til 19 år på teaterskole. Teaterskoleelevene skaper sine egne forestillinger. Elevene skriver sine egne tekster og er selv delaktig utforming av form og innhold. Cathrine Myhre Solbjør er teaterskolens faglige koordinator.

Utleie av prøvelokaler
Oslo teatersenter driver utleie av prøvelokaler til redusert leiepris for det frie scenekunstfeltet. Vi leier ut til både lokale, regionale og nasjonale kulturaktører. Hos oss leier kompanier, dansere, skuespillere, regissører og koreografer fra det frie scenekunstfeltet. I tillegg blir våre lokaler flittig brukt av våre voksne amatørteatergrupper, serbisk kor, capoeira, sirkus, svingkurs og lignende aktivitet.

Kompetansesenter
Oslo teatersenter er en frivillig medlemsorganisasjon og et regionalt kompetansesenter for teater og fri scenekunst i Oslo. Som medlem hos oss blir du del av nettverket Scenekunst+, som gir deg en tettere tilknytning til organisasjonen, møterett på årsmøtet, fordeler og eierskap.

For utøvende scenekunstnere er Oslo teatersenter en allsidig møteplass med flere bruksområder. I tillegg til øvingslokaler tilbyr teatersenteret nettverk, kostymer, rekvisitter, kurs, og arrangementer.

Vi arrangerer fagsamtaler, festivaler og driver informasjonsarbeid til det frie scenekunstfeltet. Vi er et regionalt kompetansesenter med et nasjonalt nedslagsfelt.

Oslo Ung
Festivalen Oslo Ung er en årlig nasjonal festival for og med barn og unge. Festivalen avholdes i 2024 på Vega Scene 21. mai til 2. juni 2024. Festivalen inkluderer rundt 20 ulike teatergrupper for barn og ungdom. osloung.no

Oslo Fri
Festivalen Oslo Fri er vår andre årlige festival. Denne ble sist avholdt på Gamle Munch 10. okt til 7. november 2023. Festivalen inkluderer både det profesjonelle frie scenekunstfeltet, voksne amatører og ungdomkompanier. oslofri.no

Historien

I 2020 var det jubileumsår. Oslo teatersenter feiret 45-årsjubileum, mens Rampelysfestivalen ble arrangert for 30. gang, og Oslo teaterskole hadde 20-årsjubileum. I 2022 endret Rampelysfestivalen navn til Oslo Ung.

OTS ble først etablert som Amatørteatersenteret i Oslo, for å samle og tilrettelegge forholdene for det frivillige teatret i hovedstaden. I 2000 ble navnet skiftet til Oslo teatersenter, da senteret i større grad enn tidligere også betjente det profesjonelle miljøet.

I løpet av de årene som har gått siden oppstarten, har OTS utviklet seg til å bli en energikilde i teaterlandskapet – ikke bare for de frivillige amatørene, men også for frigruppemiljøet. Mange har fått en sterk tilknytning til stedet, og i den forbindelse intervjuet vi noen av dem som representerer mangfoldet av OTS-erne opp gjennom årene. Her kan du lese intervjuene.

I forbindelse med senterets 30-årsjubileum, 2. september 2005, ble det laget et jubileumsskrift. Her kan du fordype deg mer i historien om Oslo teatersenter.

Formålsparagraf

Oslo teatersenter (OTS) er et service- og aktivitetssenter for teater og drama i Oslo, med spesielt fokus på barn og unge. OTS skal være et rådgivende, inspirerende og idégivende organ – og stimulere til tiltak som kan styrke aktiviteten og det faglige og kunstneriske nivået i virksomheten. Videre skal OTS stimulere til samarbeid og aktiviteter på tvers av kunstformer, aldersgrenser, livssyn, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Image

Visjonen Scenekunstens Hus

Oslo teatersenter inviterer til samarbeid om visjonen Scenekunstens Hus. Scenekunstfeltet i Oslo har et stort behov for plass og muligheter til å utvikle scenekunstprosjekter. Siden vår start i 1975 på Trafo Kunstnerhus har scenekunstfeltet vokst betydelig.

Vi ønsker et kreativt veksthus – Scenekunstens hus!
Nettsiden scenekunstenshus.no presenterer vår visjon.

Administrasjonen

Jarl Flaaten Bjørk

Daglig leder
jarl[at]osloteatersenter.no

Jarl Flaaten Bjørk

Daglig leder
jarl[at)osloteatersenter.no


Lise Andrea Grimelund-Kjelsen

Prosjektleder for Scenekunst+ og bookingansvarlig
(60% stilling)
scenekunstpluss[at]osloteatersenter.no
booking[at]osloteatersenter.no

Lise Andrea Grimelund-Kjelsen

Prosjektleder for Scenekunst+ og bookingansvarlig
(60% stilling)
scenekunstpluss[at]osloteatersenter.no
booking[at]osloteatersenter.no


Lise Andrea Grimelund-Kjelsen har en bachelor i drama og teaterkommunikasjon, samt prosjektledelse ved Emergence school of leadership. Hun er frilans scenekunstner, dramatiker og prosjektleder. Hun jobber aktivt som scenekunstner i Teater Leikhus, og både skaper og utøver i deres produksjoner. Hun har et sterkt engasjement for det frie feltet, og sammen med Eva Rosemarijn driver hun podkasten Frifolk, som er for og med det frie feltet. Podkasten er produsert av Oslo teatersenter.

Kristoffer Eliassen

Kommunikasjonsansvarlig ☕️
(60% stilling)
kristoffer[at]osloteatersenter.no

Kristoffer Eliassen

Kommunikasjonsansvarlig
(60% stilling)
kristoffer[at]osloteatersenter.no


Kristoffer har vært kommunikasjonsansvarlig (60%) ved Oslo teatersenter siden 2019, og har blant annet laget de nye nettsidene (januar 2020) og logoen / den visuelle profilen til OTS.

Han er også frilansfotograf og grafisk designer, og er utdannet billedkunstner innen fotografi fra Kunsthøgskolen i Bergen (i dag UiB, Fakultet for kunst, musikk og design).

kristoffereliassen.no
instagram.com/selfiehumans/

Cathrine Myhre Solbjør

Faglig koordinator, Oslo teaterskole
(60% stilling)
teaterskole[at]osloteatersenter.no

Cathrine Myhre Solbjør

Faglig koordinator, Oslo teaterskole
(60% stilling)
teaterskole[at]osloteatersenter.no


Cathrine Myhre Solbjør har bachelor i skuespiller, master i scenetekst, og praktisk pedagogisk utdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo. Cathrine har jobbet lenge og allsidig med teater; som skuespiller, regissør, dramatiker og pedagog. Hun har i de senere årene jobbet mye med barn og ungdom både innen teater og litteratur. Cathrine har spesielt interessert seg for ungdommens muligheter til medvirkning i scenekunsten. Fokuset i arbeidet er at alle skal få medvirke og føle eierskap til teatret. Scenemøte er ett ord Cathrine liker å bruke, i stedet for det velkjente ordet forestilling. Publikum skal også få være med å delta, og alle skal møtes på ekte i teatret! Cathrine begynte som faglig koordinator og instruktør ved Oslo teaterskole høsten 2021.

 
 

Oslo teatersenters styre

Valgt under årsmøtet 6. juni 2024

Toril Solvang-Kayiambakis

Styreleder

Toril Solvang-Kayiambakis

Styreleder

Eva Rosemarijn Burgerhoudt

Styremedlem

Eva Rosemarijn Burgerhoudt

Styremedlem

Eirik Ingebricson

Styremedlem

Eirik Ingebricson

Styremedlem

Pål Fredrik Kvale

Styremedlem

Pål Fredrik Kvale

Styremedlem

Preben Liland Madsen

Styremedlem

Preben Liland Madsen

Styremedlem

Iris Margrethe Trapnes

Styremedlem

Iris Margrethe Trapnes

Styremedlem

Hina Zaidi

Styremedlem

Hina Zaidi

Styremedlem

Hans Konrad Lundekvam

Varamedlem

Hans Konrad Lundekvam

Varamedlem


Hans Konrad har vært aktiv på Oslo teatersenter siden slutten av 1990-tallet, gjennom teatergruppen TEATREX og siden i styret i to perioder - nå sist siden 2016.

Han er utdannet Sivilingeniør og jobber som rådgiver innen HMS og risikostyring i Multiconsult, og spiller teater når sjansen byr seg.

Vibeke Lærum

Varamedlem

Vibeke Lærum

Varamedlem


Vibeke er advokat med egen praksis fra 2021. Hun har særskilt kompetanse i arbeidsrett, kontrakter og GDPR/personopplysninger.

Vibeke har lang erfaring med styrearbeid og har vært styremedlem i OTS siden 2009.

Mer informasjon finner du her:
advokatlaerum.no

Presse

Grafisk filarkiv – pressebilder og logoer | Årsrapporter

Bilder

Pressebilder på Flickr
Bilder av ansatte (administrasjonen, instruktører ved Oslo teaterskole), styreleder, og Tøyen Trafo.

Flickr-kontoen til Oslo teatersenter 
Bilder fra Rampelysfestivalen / Oslo Ung, av teatergruppene til Oslo teaterskole, og bilder fra Oslo Fri / Oslo Friteaterfestival / Teatertreff.


Årsrapporter

Oslo teatersenters logo


CMYK (print)


Sort logo
(Når logoen plasseres på lys bakgrunn)

Hvit logo
(Når logoen plasseres på mørk bakgrunn)

RGB (skjerm)


Sort logo
(Når logoen plasseres på lys bakgrunn)

Hvit logo
(Når logoen plasseres på mørk bakgrunn)

Ledig stilling

Oslo teatersenter søker daglig leder (100%)
Vi søker ny daglig leder (100%) for Oslo teatersenter og Oslo teaterskole, da nåværende leder har søkt seg videre til annen stilling.

Les om stillingen, og søk på Finn.no.