Om Oslo teatersenter

Oslo teatersenter (OTS) er til for bredden i scenekunstfeltet – fra grasrota til det profesjonelle.

OTS ble etablert 2. september 1975, og er en frivillig organisasjon som tilbyr infrastruktur og nettverk for teatergrupper, frie grupper, skuespillere, dramatikere, instruktører og pedagoger. Oslo teatersenter holder til i TRAFO Kunstnerhus og ønsker Oslos borgere velkommen inn i huset. Oslo teatersenter har tre kjerneområder:

  • Tilbud til utøvere innen scenekunst 
    For utøvende scenekunstnere er Oslo teatersenter en allsidig møteplass med flere bruksområder. OTS tilbyr øvingslokaler, nettverk, kostymer, rekvisitter, kurs, arrangementer og mye mer.

  • Scenekunst for og med barn og unge 
    Et flaggskip for Oslo teatersenter er kompetanse innen området scenekunst for og med barn og unge. Vi skal gi barn og unge en tydelig stemme og et profesjonelt rammeverk for å utøve og utforske kunst.

  • Frie og frivillige medlemsgrupper 
    Frie og frivillige scenekunstgrupper kan bli medlemmer i nettverket Scenekunst+ her på Oslo teatersenter. Medlemmer har en tettere tilknytning til OTS, med fordeler og eierskap.

Image

Historien

I 2020 er det jubileumsår. Oslo teatersenter feirer 45-årsjubileum, mens Rampelysfestivalen blir arrangert for 30. gang, og Oslo teaterskole er 20 år.

OTS ble først etablert som Amatørteatersenteret i Oslo, for å samle og tilrettelegge forholdene for det frivillige teatret i hovedstaden. I 2000 ble navnet skiftet til Oslo teatersenter, da senteret i større grad enn tidligere også betjente det profesjonelle miljøet.

I løpet av de årene som har gått siden oppstarten, har OTS utviklet seg til å bli en energikilde i teaterlandskapet – ikke bare for de frivillige amatørene, men også for frigruppemiljøet. Mange har fått en sterk tilknytning til stedet, og i den forbindelse intervjuet vi noen av dem som representerer mangfoldet av OTS-erne opp gjennom årene. Her kan du lese intervjuene.

I forbindelse med senterets 30-årsjubileum, 2. september 2005, ble det laget et jubileumsskrift. Her kan du fordype deg mer i historien om Oslo teatersenter.

Formålsparagraf

OTS er et service- og aktivitetssenter for teater og drama i Oslo, med spesielt fokus på barn og unge. OTS skal være et rådgivende, inspirerende og idégivende organ – og stimulere til tiltak som kan styrke aktiviteten og det faglige og kunstneriske nivået i virksomheten. Videre skal OTS stimulere til samarbeid og aktiviteter på tvers av kunstformer, aldersgrenser, livssyn, etnisitet og kulturell bakgrunn.

Image

Administrasjonen

Ina Kobbevik Brundtland
Daglig leder
ina@osloteatersenter.no
Sandra Bringsjord Pape
Prosjektkoordinator sandra@osloteatersenter.no
Kristoffer Eliassen
Kommunikasjonsansvarlig
kristoffer@osloteatersenter.no

Oslo teatersenters styre

Valgt under årsmøtet 5. juni 2020

Joanna Magierecka
Styreleder
joannamagi@gmail.com
Hans Konrad Lundekvam
Nestleder
hklundekvam@gmail.com
Vibeke Lærum
Styremedlem
vibekelaerum@gmail.com
Eirik Ingebricson
Styremedlem 
laeremester1@gmail.com
Claire de Wangen
Styremedlem 
claire@dewangen.com
Lise Andrea Grimelund-Kjelsen
Varamedlem
lise@teaterleikhus.com
Sophie Barth
Varamedlem 
yourfalsememory@gmail.com
Jo Skjønberg
Varamedlem
j-skjoen@online.no
 

Presse

Grafisk filarkiv – pressebilder og logoer | Årsrapporter

Bilder

Pressebilder på Flickr
Bilder av ansatte (administrasjonen, instruktører ved Oslo teaterskole), styreleder, og Tøyen Trafo.

Flickr-kontoen til Oslo teatersenter 
Bilder fra Rampelysfestivalen av teatergruppene til Oslo teaterskole, og bilder fra Oslo fri / Oslo friteaterfestival / Teatertreff.


Årsrapporter

Oslo teatersenters logo


CMYK (print)


Sort logo
(Når logoen plasseres på lys bakgrunn)

Hvit logo
(Når logoen plasseres på mørk bakgrunn)

RGB (skjerm)


Sort logo
(Når logoen plasseres på lys bakgrunn)

Hvit logo
(Når logoen plasseres på mørk bakgrunn)

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger ved Oslo teatersenter.