Årsmøte på Oslo teatersenter

I Ukategorisert_ by OTS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VED OSLO TEATERSENTER 2018

TID: Tirsdag 19. juni 2018 kl. 19.00

STED: Oslo teatersenter, Hovinveien 1, 3.etg. Speilsalen

SAKSLISTE

• 01/2018 Konstituering

        –  Åpning og registrering av årsmøtedeltagere

        –  Registrering av kontingenter og fullmakter

        –  Godkjenning av innkalling og saksliste

        –  Referent: Ina Kobbevik

       –  Møteleder: Joanna Magierecka

       –  Til å signere protokollen: Ida Marie Holmlin og Vallentine Rey

  • 02/2018 Årsrapport 2017 Ble godkjent
  • 03/2018 Årsregnskap 2017 er godkjent med forbehold om at revisor ikke kommer med kommentarer til regnskap.
  • 04/2018 Det er ingen endringer i medlemskontingent for 2018
  • 05/2018 Budsjett 2018 er enstemmig godkjent
  • 06/2018 Valg komiteens innstilling godkjennes. Se under
  • 07/2018 Valg av representanter til tildelingsutvalg for Scenekunst+: Katja Henriksen Schia, Lise Andrea Grimelund-Kjelsen, Irene Nessa Bjørnevik, Sophie Barth, Renata Christensen og Valentin Rey.

Valgkomiteens innstilling:

• Styreleder Joanna Magierecka 1 år. Gjenvalgt

• Styremedlem Hans Konrad Lundekvam 2 år. Ikke på valg

• Styremedlem Vibeke Lærum 2 år. Ikke på valg

• Styremedlem Steinar Arnesen 2 år. Ny, tidligere vara

• Styremedlem Kjell Johansen 2 år. Ikke på valg

• Styremedlem Eirik Ingebricson 2 år. Ny

• Varamedlem Jo Skjønberg 1 år. Gjenvalg

• Varamedlem Stine Karin Håtuft. 1år. Ny

• Varamedlem Ragnhild Marie Pedersen. 1år. Ny

• Revisor KJ Revisjon 1 år gjenvalgt

• Valgkomiteen settes av styret. Godkjent.