Restmidler i Sceneteksttilskudd for 2017 kunngjort. Frist 7. desember

I Ukategorisert_ by OTS

Teateralliansen kunngjorde i dag restmidler i tilskuddsordningen «Sceneteksttilskudd». Fristen for å søke er allerede torsdag 7. desember. Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli behandlet. Søknader sendes på eget skjema, som kan lastes ned fra teateralliansen.no

§ 1 Formål

Sceneteksttilskuddet 2015-2017 skal stimulere til at det skrives og produseres ny dramatikk i samarbeid mellom profesjonelle dramatikere og amatørteatergrupper eller amatørteaterorganisasjoner. Sceneteksttilskuddet skal bidra til å gjøre nyskreven norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørteatergrupper i Norge.

§2 Målgruppe

Målgruppen for Sceneteksttilskuddet er profesjonelle dramatikere og/eller amatørteatergruppe som har prosjekt som faller inn under formålet med tilskuddsordningen. Stiftelser og offentlige tiltak faller utenfor tilskuddsordningen. 

§ 2 Krav til søknaden

Amatørteatergrupper er definert som søker til Sceneteksttilskuddet, dog med attest fra dramatiker om inngått samarbeid.

Søknader sendes på eget skjema, til tilskudd@teateralliansen.no innen søknadsfristen. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet. Søknader som ikke er komplette med nødvendige vedlegg blir ikke behandlet.