Oslo Ung

Oslo Ung 2024, 24. mai til 2. juni, Vega Scene
osloung.no

Hvert år arrangerer Oslo teatersenter Norges største teaterfestival av, med og for barn og unge – Oslo Ung (tidl. Rampelysfestivalen). Festivalen er en møteplass og ytringsarena for scenisk skaperkraft og glede! Oslo Ung tilbyr profesjonelle rammer for barn og unges talent og utfoldelse innen teaterkunsten.

Elevene ved Oslo teaterskole viser her sine forestillinger de har jobbet med året i forkant, samt forestillinger fra andre norske teatergrupper.

I 2023 ble Oslo Ung arrangert på Vega Scene, 5. til 13. mai.
Oslo teatersenter har hvert år arrangert teaterfestival for barn og unge siden 1990, og i 2024 går den 34. festivalen av stabelen.

Nettside: osloung.no
Instagram: #osloung
Bilder fra Oslo Ung og Rampelysfestivalen ligger tilgjengelig på vår Flickr-konto.


Image

"Den lille havfruen", Volt, Oslo Ung 2024
Foto: Kristoffer Eliassen


ImageImage

Oslo Ung er støttet av 
Kulturetaten i Oslo kommune og Frifond.


Image

"Til sjøs til slutt.", Svakstrømmen, Oslo Ung 2024
Foto: Kristoffer Eliassen

Oslo Fri

Oslo Fri (tidl. Oslo Friteaterfestival og Teatertreff) er en uformell arena hvor oslopublikummet får et innsyn i byens frie, frivillige og semi-profesjonelle scenekunstmiljø, samtidig som det er en møteplass for byens scenekunstnere.

Oslo Fri gir scenekunstnere muligheten til å vise og diskutere sin kunst med andre. Terskelen for hva som vises er lav, og skal legge til rette for visninger av uferdige prosjekter så vel som ferdige forestillinger.

Oslo Fri fungerer som en arena hvor grupper kan invitere potensielle investorer, samarbeidspartnere, casting-agenter, teatersjefer o.l. til forestillingen sin.

Oslo Fri 2023 ble arrangert 10. oktober til 7. november på Gamle Munch.

Vil du spille på Oslo Fri?
Send en e-post til: scenekunstpluss[at]osloteatersenter.no

Nettside: oslofri.no
Instagram: #oslofri
Bilder fra Oslo Fri ligger tilgjengelig på vår Flickr-konto.


Image

Visningsforestilling, Ran Jiao Workshop, Oslo Fri 2023.
Foto: Kristoffer Eliassen