Oslo ung

Oslo ung 2023, 5. til 13. mai, Vega Scene ı osloung.no

Informasjon om påmelding til Oslo ung 2023:
osloung@osloteatersenter.no

Hvert år arrangerer Oslo teatersenter Norges største teaterfestival av, med og for barn og unge – Oslo ung (tidl. Rampelysfestivalen). Oslo ung er en møteplass og ytringsarena for scenisk skaperkraft og glede! Festivalen tilbyr profesjonelle rammer for barn og unges talent og utfoldelse innen teaterkunsten.

Elevene ved Oslo teaterskole viser her sine forestillinger de har jobbet med året i forkant, samt forestillinger fra andre norske teatergrupper.

På grunn av koronapandemien ble Rampelysfestivalen i 2021 til filmfestivalen Rampefilm, og i 2020 ble RampeTV strømmet over internett.

Under Rampelysfestivalen på Vega Scene i 2019 deltok over 200 barn og unge fra 22 teatergrupper, og viste resultatene av ett års hardt arbeid.


Image

"Loop", Transformator / Simen Pettersen, Oslo ung 2022
Foto: Kristoffer Eliassen


Rampelysfestivalen 2021, Rampefilm var den 31. i rekken, og fant sted 12. juni på Cinemateket i Oslo.

I 2022 ble Oslo ung arrangert som uteteaterfestival på Karpedammen scene, Akershus festning, 7. mai til 15. mai.

Nettside: osloung.no
Instagram: #osloung
Bilder fra Oslo ung og Rampelysfestivalen ligger tilgjengelig på vår Flickr-konto.

Oslo ung er støttet av 
Kulturetaten i Oslo kommune og Frifond.

ImageImage
Image

"Bohemian Rhapsody", Svakstrømmen / Gerd Brox / Irena Prskalo
Rampelysfestivalen 2021 | Rampefilm
Foto: Kristoffer Eliassen

Oslo fri

Oslo fri (tidl. Oslo friteaterfestival og Teatertreff) er en uformell arena hvor oslopublikummet får et innsyn i byens frie, frivillige og semi-profesjonelle scenekunstmiljø, samtidig som det er en møteplass for byens scenekunstnere.

Oslo fri gir scenekunstnere muligheten til å vise og diskutere sin kunst med andre. Terskelen for hva som vises er lav, og skal legge til rette for visninger av uferdige prosjekter så vel som ferdige forestillinger.

Oslo fri fungerer som en arena hvor grupper kan invitere potensielle investorer, samarbeidspartnere, casting-agenter, teatersjefer ol. til forestillingen sin.

Oslo fri 2022 ble arrangert 10.-13. november på Salt Art & Music.

Vil du spille på Oslo fri?
Send en e-post til: scenekunstpluss[at]osloteatersenter.no

Nettside: oslofri.no
Instagram: #oslofri
Bilder fra Oslo fri 2021 ligger tilgjengelig på vår Flickr-konto.


Image

Bibby's Bonanza of The Bizarre, Oslo fri 2022.
Foto: Kristoffer Eliassen