Støtte fra Scenefolk-fondet!

I Ukategorisert_ by OTS

Oslo teatersenter er veldig glade for å kunne offentliggjøre at vi har fått 100 000 i støtte fra Scenefolk-fondet til Teatertreff-festivalen vår nå i november!

SceneFolk er en forening som legger til rette for utvikling av det norske amatørteaterfeltet. Før sommeren inviterte de nyskapende prosjekter til å søke støtte fra SceneFolk-fondet, et fond som skal brukes til å stimulere til økt samarbeid mellom profesjonelle aktører og amatører. Målet er å sikre utvikling og fornyelse av det frivillige scenekunstfeltet.

Behovet for en visningsarena er alltid til stede for det frie og frivillige feltet. Oslo teatersenter (OTS) jobber mot å gjenopprette vår tidligere Teatertreff-festival i ny drakt for å kunne tilby et visningssted. Festivalen skal inkludere alt fra ferdige forestillinger til arbeidsvisninger og utdrag av produksjoner. Hensikten er å vise scenekunst fra ulikt kunstnerisk ståsted og gi deltagerne mulighet til å møtes og få formidlet sin kunst gjennom profesjonelle rammer og til et allsidig publikum. Målgruppen for festivalen er alle medlemmene av Scenekunst+ og andre frie-, frivillige og semi-profesjonelle scenekunstnere i Oslo. Festivalen vil være åpen for publikum, og det vil legges opp til deltagelse i diskusjoner, så vel som underholdning. Festivalen skal gjennomføres november 2017.