Søk støtte til din forestilling!

I Scenekunst+ by OTS

Nå kan alle medlemmer av Scenekunst+ søke støtte til sitt prosjekt eller forestilling!

SØKNADSFRIST: 1. SEPTEMBER

Her på Oslo teatersenter har vi lyst å bidra med det vi kan for å realisere god scenekunst i hovedstaden. Særlig vil vi hjelpe de som holder på å etablere seg og de som driver frivillig.

Alle medlemmer av Scenekunst+ som jobber med et spesifikt prosjekt kan søke støtte. Et utvalg med representanter fra nettverket og styret i Oslo teatersenter vurderer søknadene, og fordeler tilgjengelig støtte. Oslo teatersenter ønsker å  bidra til de som ikke har mottatt, eller har mottatt svært lite, økonomisk støtte fra andre støtteordninger.

Hva slags støtte Oslo teatersenter gir avhenger av hvilke behov gruppen har, men kan inkludere følgende:

– inntil 100 timer øvingslokaler, enten fordelt i løpet av året, eller intensivt over kortere perioder

– tilgang til kostyme og scenografilager

– synliggjøring og markedsføring gjennom Oslo teatersenters kanaler

– hjelp til å finne scener

– mulighet til å vise prosjektet sitt på Teatertreff festival

For å søke fyller du inn skjemaet her. I tillegg skal prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og eventuelle andre relevante dokumenter sendes til post@osloteatersenter.no. Merk e-posten «Scenekunst+».

For å bli vurdert i søknadsrunden må man være innmeldt i Scenekunst+. Det gjør du her.

Les mer om medlemsskap i Scenekunst+ og støtte her!