Hva er Scenekunst+?

Scenekunst+

Scenekunst+ er Oslo teatersenters nettverk av scenekunstnere. Alle grupper og enkeltpersoner som er interessert i scenekunst, uavhengig av nivå, kan melde seg inn i nettverket. Medlemmene i nettverket utgjør Oslo teatersenters årsmøte og øverste organ. Som medlem får man også tilgang til diverse goder og mulighet til å søke støtte til prosjekter og produksjoner.

Image

"Hello? – La Voix Humaine", Simsalabim Productions, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen

Bli medlem i Scenekunst+

Les mer om medlemskap og hvordan du går fram lenger ned på denne siden.


Image

"Hazard", performance med Teater Leikhus, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


Søk støtte?

Oslo teatersenter ønsker å støtte nettverket sitt, og tilbyr derfor en støtteordning hvor grupper i nettverket kan søke støtte til øvingslokaler for spesifikke produksjoner/prosjekter.

Les mer om hvordan du går fram lenger ned på denne siden.

Har du mottatt støtte og skal levere rapport?
Rapportskjema finner du her.

Medlemsskap i Scenekunst+

Medlemskap

Som medlem av Scenekunst+ blir du en del av et kunstnersamfunn, som i 2019 besto av 54 medlemsgrupper og enkeltpersoner. Medlemskap i Scenekunst+ gir blant annet:

 • mulighet til å søke støtte til øvingslokaler
 • spille på festivalen Oslo fri
 • tilbud om gratis kurs og workshops
 • promotering gjennom Oslo teatersenter i sosiale medier
  m.m.

Hva koster det?

Grupper: 750,- pr år
Enkeltmedlemmer: 200,- pr år ​​​

Hvordan bli medlem? ​​

For å bli medlem må du fylle inn påmeldingsskjemaet
Medlemskapet følger kalenderåret og må fornyes manuelt hvert år.

Betaling skjer via online betaling eller på faktura (mot et gebyr på kr. 75,-). 
Du vil motta en velkomstmail med en bookingkode, som du bruker til å bestille dine inkluderte timer.

Søk støtte fra Scenekunst+

Søknadsfrister

1. februar
1. juni
1. oktober


Formål

Oslo teatersenter skal legge tilrette for at flere frie og frivillige scenekunstgrupper får mulighet til å få realisert sine prosjekter.

I 2020 deles det totalt ut 1500 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.

Hvem kan søke støtte?

 • Medlemmer med gruppemedlemskap i Scenekunst+, som jobber med et spesifikt scenekunstprosjekt.
 • Ordningen er til for scenekunstnere på alle nivåer innenfor det frie feltet, som har mottatt lite eller ingen økonomisk støtte.
 • Det gis ikke støtte til til grupper hvor medlemmene i gruppen betaler medlemskontingent.

  Hva kan du søke om støtte til?

  • Inntil 100 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.
  • Utlån av kostymer og scenografi.
  • Synliggjøring og markedsføring gjennom OTS i sosiale medier.  Søknadsskjema, støtte fra Scenekunst+

  NB: Vi anbefaler å skrive søknaden på forhånd, før skjemaet fylles ut.

  *Må fylles ut

  • 1. Hvem søker?
  • 2. Hva søkes det støtte til?
  • 3. Prosjektbeskrivelse
  • 4. Vedlegg
  • 5. Se over og send

  Gruppe / utøver*

  Arbeidstittel, produksjon / prosjekt*

  Kontaktperson*

  E-postadresse, kontaktperson*

  Har gruppen / utøver betalt medlemsavgift for Scenekunst+ i 2019?*NB: Søknader uten betalt medlemskap vil ikke bli vurdert.  Søknadsprosedyre

  Fyll inn søknadsskjemaet på denne siden, samt last opp vedleggene, og send det inn.
  Søknaden blir vurdert av et utvalg av Scenekunst+-medlemmer, som velges for ett år om gangen på årsmøtet til OTS.

  Behandlingstid: 3-6 uker

  NB: Booking av rom til prosjekter må skje i etterkant av evt. tildeling av støtte.


  Krav ved tildeling

  • Informere om at prosjektet er støttet av Oslo teatersenter.
  • Bruke OTS’s logo på alt informasjonsmateriell og på hjemmesider.
  • Etter endt produksjon skal det sendes regnskap og rapport.

  Vis fram ditt Scenekunst+-prosjekt

  Oslo fri arrangeres av Oslo teatersenter, og er en festival for frie og frivillige scenekunstnere.

  Les mer om festivalen her.

  Vil du spille på Oslo fri, 7.-8. november 2020?
  Påmelding (frist 15. august).

  Image

  "Pictures Between Us", Bjarne Liland og Sunniva Øverland, Oslo fri 2019.
  Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen

  Medlemmer av Scenekunst+

  Gruppemedlemmer

  Acting For Climate
  www.actingforclimate.com
  Barataria Teatro
  barataria.no
  Basta Produksjoner
  Ragnhild Blomstrøm
  Biong / Schia
  biongschia.com
  Bjarne Liland
  Sunniva Øverland
  Bunnyhead Productions
  bunnyheadproductions.com
  Celleplan
  Giulia Hellesdatter Roi
  Det Norske Fosse-kompaniet
  Facebook-side
  Døgnfluer
  Facebook-side
  Fachbetrieb Rita Grechen
  mariadur90@hotmail.com
  Feil Teater
  feilteater.com
  Heftye Produksjoner
  odille.h.blehr@gmail.com
  Helene Skogland
  skoglandhelene@gmail.com
  Janne Eraker & Co
  www.janneeraker.com
  Katla
  Eirin Lindtner Storesund
  Kompani Krøbel
  kompanikrobel.com
  Kravik, Indergård & Kolbjørnsen
  Venill Eirin Kravik
  Kvadratteatret
  Facebook-side
  Joling / Pender
  contact@amypender.no
  Lakmus Teater!
  Facebook-side
  Oslo Latvisk Teater Olatte
  Facebook-side
  Papegøye Produksjoner
  Facebook-side
  Scenekunstkollektivet Stille
  Kjersti Gulliksrud
  Schouskollektivet
  variationsofbeckett.net
  Seglsyn
  Borghild Otelie Aasebøstøl
  Simsalabim Productions
  simsalabimproductions.com
  Skandinavisk Playbackteater Studio
  playbackteater.no
  Skrål og Skrammel
  Facebook-side
  Teater Åndsverk
  teateråndsverk.no
  Teater Leikhus
  teaterleikhus.com
  THEIS Kunstnerkollektiv
  theiskollektiv.com
  Treningskollektiv
  Carl Anders Hollender
  Undercover Theatre Company
  Facebook-side
  Vardeteatret
  Facebook-side
  Woll & Pappi
  mwoll.com

  Individuelle medlemmer

  Ane Smørås
  anesmoras.no
  Astrid Serine Hoel
  astridserine.com
  Carl André Johansson
  Carandjoh@gmail.com
  Caroline Skjørshammer
  carolineskjorshammer.com
  Christina Peel
  christinapeel.com
  Elena Nicolaysen
  tove-elenanicolaysen.com
  Ingeborg Bjerke Styve
  ibjerkestyve@gmail.com
  Ingvild Jenssen
  ingjenssen@gmail.com
  Joakim Fink Graasvold
  joakimfg.no
  Karen Hammervik Flø
  karenhammervik@gmail.com
  Katarina Caspersen
  katarinacaspersen.no
  Kornelia Skogseth
  kornelia_99@hotmail.com
  Monica Skjølås Mo
  Facebook-side
  Sara Karolines Produksjoner
  saraspor@gmail.com
  Sebastian Eilertsen
  elantin.eilertsen@gmail.com
  Stine Indergård
  stineindergard.com
  Sylwia Bloch-Sternik
  Facebook-side
  Thomas of Norway
  thomasofnorway.com
  Uncontrol Physical Theater Collective
  Facebook-side

  Kompani kWh

  Oslo teatersenters teatergruppe for unge voksne

  Kompani kWh ble opprettet som kompani i 2016. Det er åpent for alle mellom 18 og 35, og kompaniet jobber på tvers av erfaring og profesjonalitet.

  Medlemmene i gruppa er unge og kunstinteresserte, noen er under utdannelse, andre har jobbet med amatørteater siden de var små. Men, de ønsker å spille frivillig teater på et høyt nivå.

  Kompani kWh har som mål å være et ensemble for skuespillere som har noe å si til sine medmennesker, ønsker å reflektere over verden slik den ser ut i dag gjennom scenekunst, og som ønsker å skape nye forestillinger og dramatikk basert på felles ideer rundt et gitt tema.

  Ønsker du å bli med i Kompani kWh?
  Send oss en e-post: kompanikwh@gmail.com
  Gruppen tar inn nye medlemmer etter behov.

  Kompaniet er for alle i aldersgruppen som ønsker å arbeide med teater, men det er ingen krav til erfaring eller utdannelse. Det settes allikevel krav til deltagerne om høy arbeidsvilje, deltagelse i alle sider av produksjonen og en liten del talent. I tillegg vektlegges sosialt engasjement, ønske om å arbeide i et ensemble, deltagelse i diskusjoner og kunstneriske prosesser i utvelgelsen av deltagere.

  Kompani kWh øver på torsdager kl. 19.00.
  Deltagelse i Kompani kWh koster 650,- i året.

  Følg Kompani kWh
  Facebook

  Image

  "Kunsten å finne seg selv", Kompani kWh, Oslo fri 2019.
  Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


  FORESTILLINGER AV KOMPANI KWH


  2019
  Kunsten å finne seg selv
  Av og med: Kompani kWh
  Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
  Sted: Oslo fri 

  2019
  Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
  Av og med: Kompani kWh
  Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
  Sted: Rampelysfestivalen

  2018
  Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
  Av og med: Kompani kWh
  Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
  Sted: Oslo Friteaterfestival

  2018
  Oslo
  Av: Kompani kWh og Mine Nilay Yalcin 
  Regi: Mine Nilay Yalcin
  Sted: Rampelysfestivalen

  2017
  Fremtidens historie
  Av: Christian Lollike
  Regi: Mine Nilay Yalcin
  Sted: Rampelysfestivalen og Teatertreff
  Stykket fikk støtte fra Frifond Teater

  Teater Exit

  Internasjonal teatergruppe for voksne / International theatre group for adults
  SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT

  Teater Exit er en teatergruppe for mennesker med multikulturell bakgrunn, mellom 18-77 år, som deler et ønske om å jobbe med teater. Sammen utforsker gruppa tekst, bevegelse, stemme, rytmikk og musikk. Teater Exit samarbeider med Oslo teatersenter og Nordic Black Theatre.

  Teater Exit øver på onsdager kl. 19.30.
  Deltagelse i Teater Exit koster 1200,- i året.

  ØNSKER DU Å DELTA I TEATER EXIT?
  Kontakt:
  Renata Aleksejunaite Christensen, instruktør
  renata.aleks@gmail.com
  Tlf: 482 237 73


  ENGLISH
  Teater Exit is a theater group for people from multicultural background, between 18-77 years, who share a desire to work with theater. Together the group explores text, movement, voice, rhythm and music. Teater Exit cooperate and co-produce with Oslo teatersenter and Nordic Black Theatre.

  Teater Exit is rehearsing on Wednesdays at 19.30.
  Participation in the Teater Exit costs 1200, - per year.

  WOULD YOU LIKE TO BE A PART OF TEATER EXIT?
  Contact:
  Renata Aleksejunaite Christensen, instructor
  renata.aleks@gmail.com
  Tel: 482 237 73

  Image

  Teater Exit
  Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


  Rapportskjema, Scenekunst+

  For grupper/enkeltpersoner som har mottatt støtte gjennom Scenekunst+.

  Etter endt produksjon og senest én måned etter gjennomføring, skal det sendes en kort rapport om produksjonen/prosjektet inkludert regnskap, publikumsantall, antall deltagende og bilder.

  Rapporteringen blir brukt i Oslo teatersenters årsrapport, og som grunnlag for søknader om økonomisk støtte til organisasjonen. Det er viktig for OTS å kunne vise til aktiviteten vi bidrar til gjennom Scenekunst+,  for å kunne øke støtten til dette tiltaket. Økt støtte vi gi oss mulighet til å gi et enda bedre tilbud til medlemmer av Scenekunst+.

  NB: Vi anbefaler å skrive rapporten på forhånd, før skjemaet fylles ut.

  *Må fylles ut


  • 1. Navn
  • 2. Om prosjektet
  • 3. Rapport
  • 4. Vedlegg
  • 5. Se over og send

  Gruppe / scenekunstner*

  E-postadresse*