Hva er Scenekunst+?

Scenekunst+

Scenekunst+ er Oslo teatersenters nettverk av scenekunstnere. Alle grupper og enkeltpersoner som er interessert i scenekunst, uavhengig av nivå, kan melde seg inn i nettverket. Medlemmene i nettverket utgjør Oslo teatersenters årsmøte og øverste organ. Som medlem får man også tilgang til diverse goder og mulighet til å søke støtte til prosjekter og produksjoner.

Image

"Hello? – La Voix Humaine", Simsalabim Productions, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen

Bli medlem i Scenekunst+

Les mer om medlemskap og hvordan du går fram lenger ned på denne siden.


Image

"Hazard", performance med Teater Leikhus, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


Søk støtte?

Oslo teatersenter ønsker å støtte nettverket sitt, og tilbyr derfor en støtteordning hvor grupper i nettverket kan søke støtte til øvingslokaler for spesifikke produksjoner/prosjekter.

Les mer om hvordan du går fram lenger ned på denne siden.

Har du mottatt støtte og skal levere rapport?
Rapportskjema finner du her.

Medlemsskap i Scenekunst+

Medlemskap

Som medlem av Scenekunst+ blir du en del av et kunstnersamfunn, som i 2019 besto av 54 medlemsgrupper og enkeltpersoner. Medlemskap i Scenekunst+ gir blant annet:

 • mulighet til å søke støtte til øvingslokaler
 • spille på festivalen Oslo fri
 • tilbud om gratis kurs og workshops
 • promotering gjennom Oslo teatersenter i sosiale medier
  m.m.

Hva koster det?

Grupper: 750,- pr år
Enkeltmedlemmer: 200,- pr år ​​​

Hvordan bli medlem? ​​

For å bli medlem må du fylle inn påmeldingsskjemaet på denne siden. 
Medlemskapet følger kalenderåret og må fornyes manuelt hvert år.

Betaling skjer via online betaling eller på faktura (mot et gebyr på kr. 75,-). 
Du vil motta en velkomstmail med en bookingkode, som du bruker til å bestille dine inkluderte timer.

Påmeldingsskjema, Scenekunst+

Søk støtte fra Scenekunst+

Søknadsfrister

1. februar
1. juni
1. oktober

Formål

Oslo teatersenter skal legge tilrette for at flere frie og frivillige scenekunstgrupper får mulighet til å få realisert sine prosjekter.

I 2020 deles det totalt ut 1500 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.

Hvem kan søke støtte?

 • Medlemmer med gruppemedlemskap i Scenekunst+, som jobber med et spesifikt scenekunstprosjekt.
 • Ordningen er til for scenekunstnere på alle nivåer innenfor det frie feltet, som har mottatt lite eller ingen økonomisk støtte.
 • Det gis ikke støtte til til grupper hvor medlemmene i gruppen betaler medlemskontingent.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Inntil 100 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.
 • Utlån av kostymer og scenografi.
 • Synliggjøring og markedsføring gjennom OTS i sosiale medier.

Søknadsprosedyre

Fyll inn søknadsskjemaet på denne siden, samt last opp vedleggene, og send det inn.

Søknaden blir vurdert av et utvalg av Scenekunst+-medlemmer, som velges for ett år om gangen på årsmøtet til OTS.

Behandlingstid:
3-6 uker

NB: Booking av rom til prosjekter må skje i etterkant av evt. tildeling av støtte.Krav ved tildeling

 • Informere om at prosjektet er støttet av Oslo teatersenter.
 • Bruke OTS’s logo på alt informasjonsmateriell og på hjemmesider.
 • Etter endt produksjon skal det sendes regnskap og rapport.

Søknadsskjema, støtte fra Scenekunst+

NB: Skjemaet blir ikke lagret under utfylling. Vi anbefaler derfor å skrive søknaden på forhånd, før man fyller ut skjemaet.

*Må fylles ut

Gruppe / utøver*

Arbeidstittel, produksjon / prosjekt*

Kontaktperson*

E-postadresse, kontaktperson*

Har gruppen / utøver betalt medlemsavgift for Scenekunst+ i 2019?*NB: Søknader uten betalt medlemskap vil ikke bli vurdert.

Sammendrag, prosjektbeskrivelse (maks 1000 tegn)*

Planlagt fremvisnings- / premieredato*

Hva søker dere støtte til?*

Skriv kort om dine / deres behov relatert til punktene over*
Beskriv hva du / dere søker om, og hvordan Oslo teatersenter kan bidra til produksjonen?

Hvor mange timer søker du / dere om støtte til?

Har produksjonen / prosjektet søkt, mottatt støtte, eller har planer om å søke støtte andre steder?*
JaNei

Hvis ja, hvor mye har dere søkt om, og fra hvor?

– og hvor mye har dere per idag mottatt?

LAST OPP VEDLEGG:

Prosjektbeskrivelse

PDF- eller Word-format (.pdf, .doc/.docx)
Maks. filstørrelse: 5MB.


Budsjett

PDF-, Word-, eller Excel-format (.pdf, .doc/.docx, .xls/.xlsx)
Maks. filstørrelse: 2MB.


Fremdriftsplan

PDF-, Word-, eller Excel-format (.pdf, .doc/.docx, .xls/.xlsx)
Maks. filstørrelse: 2MB.


Annet du mener er relevant

Maks. filstørrelse: 10MB.


Personvern

Vis fram ditt Scenekunst+-prosjekt

Oslo fri arrangeres av Oslo teatersenter, og er en festival for frie og frivillige scenekunstnere.

Les mer om festivalen her.

Vil du spille på Oslo fri, 7.-8. november 2020?
Påmelding (frist 15. august).

Image

"Pictures Between Us", Bjarne Liland og Sunniva Øverland, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen

Medlemmer av Scenekunst+

Gruppemedlemmer

Acting For Climate
www.actingforclimate.com
Barataria Teatro
barataria.no
Basta Produksjoner
Ragnhild Blomstrøm
Biong / Schia
biongschia.com
Bjarne Liland
Sunniva Øverland
Bunnyhead Productions
bunnyheadproductions.com
Celleplan
Giulia Hellesdatter Roi
Det Norske Fosse-kompaniet
Facebook-side
Fachbetrieb Rita Grechen
mariadur90@hotmail.com
Feil Teater
feilteater.com
Heftye Produksjoner
odille.h.blehr@gmail.com
Helene Skogland
skoglandhelene@gmail.com
Janne Eraker & Co
www.janneeraker.com
Katla
Eirin Lindtner Storesund
Kompani Krøbel
kompanikrobel.com
Kravik, Indergård & Kolbjørnsen
Venill Eirin Kravik
Kvadratteatret
Facebook-side
Joling / Pender
contact@amypender.no
Lakmus Teater!
Facebook-side
Oslo Latvisk Teater Olatte
Facebook-side
Papegøye Produksjoner
Facebook-side
Scenekunstkollektivet Stille
Kjersti Gulliksrud
Schouskollektivet
variationsofbeckett.net
Seglsyn
Borghild Otelie Aasebøstøl
Simsalabim Productions
simsalabimproductions.com
Skandinavisk Playbackteater Studio
playbackteater.no
Skrål og Skrammel
Facebook-side
Teater Åndsverk
teateråndsverk.no
Teater Leikhus
teaterleikhus.com
THEIS Kunstnerkollektiv
theiskollektiv.com
Treningskollektiv
Carl Anders Hollender
Undercover Theatre Company
Facebook-side
Vardeteatret
Facebook-side
Woll & Pappi
mwoll.com

Individuelle medlemmer

Ane Smørås
anesmoras.no
Astrid Serine Hoel
astridserine.com
Carl André Johansson
Carandjoh@gmail.com
Caroline Skjørshammer
carolineskjorshammer.com
Christina Peel
christinapeel.com
Elena Nicolaysen
tove-elenanicolaysen.com
Ingeborg Bjerke Styve
ibjerkestyve@gmail.com
Ingvild Jenssen
ingjenssen@gmail.com
Joakim Fink Graasvold
joakimfg.no
Karen Hammervik Flø
karenhammervik@gmail.com
Katarina Caspersen
katarinacaspersen.no
Kornelia Skogseth
kornelia_99@hotmail.com
Monica Skjølås Mo
Facebook-side
Sara Karolines Produksjoner
saraspor@gmail.com
Sebastian Eilertsen
elantin.eilertsen@gmail.com
Stine Indergård
stineindergard.com
Sylwia Bloch-Sternik
Facebook-side
Thomas of Norway
thomasofnorway.com
Uncontrol Physical Theater Collective
Facebook-side

Kompani kWh

Oslo teatersenters teatergruppe for unge voksne

Kompani kWh ble opprettet som kompani i 2016. Det er åpent for alle mellom 18 og 35, og kompaniet jobber på tvers av erfaring og profesjonalitet.

Medlemmene i gruppa er unge og kunstinteresserte, noen er under utdannelse, andre har jobbet med amatørteater siden de var små. Men, de ønsker å spille frivillig teater på et høyt nivå.

Kompani kWh har som mål å være et ensemble for skuespillere som har noe å si til sine medmennesker, ønsker å reflektere over verden slik den ser ut i dag gjennom scenekunst, og som ønsker å skape nye forestillinger og dramatikk basert på felles ideer rundt et gitt tema.

Ønsker du å bli med i Kompani kWh?
Send oss en e-post: kompanikwh@gmail.com
Gruppen tar inn nye medlemmer etter behov.

Kompaniet er for alle i aldersgruppen som ønsker å arbeide med teater, men det er ingen krav til erfaring eller utdannelse. Det settes allikevel krav til deltagerne om høy arbeidsvilje, deltagelse i alle sider av produksjonen og en liten del talent. I tillegg vektlegges sosialt engasjement, ønske om å arbeide i et ensemble, deltagelse i diskusjoner og kunstneriske prosesser i utvelgelsen av deltagere.

Kompani kWh øver på torsdager kl. 19.00.
Deltagelse i Kompani kWh koster 650,- i året.

Følg Kompani kWh
Facebook

Image

"Kunsten å finne seg selv", Kompani kWh, Oslo fri 2019.
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


FORESTILLINGER AV KOMPANI KWH


2019
Kunsten å finne seg selv
Av og med: Kompani kWh
Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
Sted: Oslo fri 

2019
Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
Av og med: Kompani kWh
Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
Sted: Rampelysfestivalen

2018
Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
Av og med: Kompani kWh
Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
Sted: Oslo Friteaterfestival

2018
Oslo
Av: Kompani kWh og Mine Nilay Yalcin 
Regi: Mine Nilay Yalcin
Sted: Rampelysfestivalen

2017
Fremtidens historie
Av: Christian Lollike
Regi: Mine Nilay Yalcin
Sted: Rampelysfestivalen og Teatertreff
Stykket fikk støtte fra Frifond Teater

Teater Exit

Internasjonal teatergruppe for voksne / International theatre group for adults
SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT

Teater Exit er en teatergruppe for mennesker med multikulturell bakgrunn, mellom 18-77 år, som deler et ønske om å jobbe med teater. Sammen utforsker gruppa tekst, bevegelse, stemme, rytmikk og musikk. Teater Exit samarbeider med Oslo teatersenter og Nordic Black Theatre.

Teater Exit øver på onsdager kl. 19.30.
Deltagelse i Teater Exit koster 1200,- i året.

ØNSKER DU Å DELTA I TEATER EXIT?
Kontakt:
Renata Aleksejunaite Christensen, instruktør
renata.aleks@gmail.com
Tlf: 482 237 73


ENGLISH
Teater Exit is a theater group for people from multicultural background, between 18-77 years, who share a desire to work with theater. Together the group explores text, movement, voice, rhythm and music. Teater Exit cooperate and co-produce with Oslo teatersenter and Nordic Black Theatre.

Teater Exit is rehearsing on Wednesdays at 19.30.
Participation in the Teater Exit costs 1200, - per year.

WOULD YOU LIKE TO BE A PART OF TEATER EXIT?
Contact:
Renata Aleksejunaite Christensen, instructor
renata.aleks@gmail.com
Tel: 482 237 73

Image

Teater Exit
Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


Rapportskjema, Scenekunst+

For grupper/enkeltpersoner som har mottatt støtte gjennom Scenekunst+.

Etter endt produksjon og senest én måned etter gjennomføring, skal det sendes en kort rapport om produksjonen/prosjektet inkludert regnskap, publikumsantall, antall deltagende og bilder.

Rapporteringen blir brukt i Oslo teatersenters årsrapport, og som grunnlag for søknader om økonomisk støtte til organisasjonen. Det er viktig for OTS å kunne vise til aktiviteten vi bidrar til gjennom Scenekunst+,  for å kunne øke støtten til dette tiltaket. Økt støtte vi gi oss mulighet til å gi et enda bedre tilbud til medlemmer av Scenekunst+.

*Må fylles ut


Gruppe / scenekunstner*

E-postadresse*

Forestilling / prosjekt*

Antall deltagende i gruppa / produksjonen / prosjektet*

Antall forestillinger / visninger*

Dato / sted for forestilling / visning(er)*

Antall publikum*
Gi et kort overslag dersom du ikke har nøyaktig tall.

Kort rapport om prosjektet / gjennomføringen

Frivillighet i prosjektet
Beskriv kort graden av frivillighet i prosjektet, er det noen som får/ikke får honorar, hvor mye egeninnsats som ligger bak osv. Oslo teatersenter er en frivillig organisasjon, og vil bruke denne informasjon i rapportering. Informasjonen anonymiseres.

Uttalelse om hva støtten har betydd, eller andre kommentarer om Scenekunst+, som vi eventuelt kan bruke i årsrapport
Dette er helt valgfritt, og kun for de som ønsker det.

LAST OPP VEDLEGG

Regnskap*

PDF-, Word- eller Excel-format (.pdf, .doc/.docx, .xls/.xlsx)
Maks. filstørrelse: 1MB.


Vi trenger illustrasjonsbilder!
Har du ett eller to bilder fra din forestilling som vi kan få lov til bruke når vi skal illustrere saker om Scenekunst+?
Vi krediterer gruppe og fotograf.
Bilde 1:
Bilde 2:
JPG- eller PNG-format (.jpg, .png)
Maks. filstørrelse: 5MB per bilde.


Personvern