Hva er Scenekunst+?

Scenekunst+

Scenekunst+ er Oslo teatersenters nettverk av scenekunstnere. Alle grupper og enkeltpersoner som er interessert i scenekunst, uavhengig av nivå, kan melde seg inn i nettverket. Medlemmene i nettverket utgjør Oslo teatersenters årsmøte og øverste organ. Som medlem får man også tilgang til diverse goder og mulighet til å søke støtte til prosjekter og produksjoner.

Image

"Capri", Kornelia Skogseth, 2020.

Bli medlem i Scenekunst+

Les mer om medlemskap og hvordan du går fram lenger ned på denne siden.


Image

“La lógica de lo absurdo” (Absurditetens logikk), Barataria Teatro, 2019.


Søk støtte?

Oslo teatersenter ønsker å støtte nettverket sitt, og tilbyr derfor en støtteordning hvor grupper i nettverket kan søke støtte til øvingslokaler for spesifikke produksjoner/prosjekter.

Les mer om hvordan du går fram lenger ned på denne siden.

Har du mottatt støtte og skal levere rapport?
Rapportskjema finner du her.


Image

“Spelejenta", Det Norske Fosse-kompaniet, 2020.

Medlemskap i Scenekunst+

Medlemskap

Som medlem av Scenekunst+ blir du en del av et kunstnersamfunn, som i 2020 besto av 39 medlemsgrupper og enkeltpersoner.

Medlemskap i Scenekunst+ gir blant annet:

 • Gruppemedlemskap gir åtte kostnadsfrie øvingstimer i ett av våre øvingslokaler
 • Enkeltmedlemskap gir 2,5 øvingstimer i ett av våre øvingslokaler
 • mulighet til å søke støtte til øvingslokaler
 • spille på festivalen Oslo fri
 • tilbud om gratis kurs og workshops
 • promotering gjennom Oslo teatersenter i sosiale medier
  m.m.

Hva koster det?

Grupper: 750,- pr år
Enkeltmedlemmer: 200,- pr år ​​​

Hvordan bli medlem? ​​

For å bli medlem må du fylle inn påmeldingsskjemaet
Medlemskapet følger kalenderåret og må fornyes manuelt hvert år.

Betaling skjer via online betaling eller på faktura (mot et gebyr på kr. 75,-). 
Du vil motta en velkomstmail med en bookingkode, som du bruker til å bestille dine inkluderte timer.

Søk støtte fra Scenekunst+

Søknadsfrister

1. februar
1. juni
1. oktober


Formål

Oslo teatersenter skal legge tilrette for at flere frie og frivillige scenekunstgrupper får mulighet til å få realisert sine prosjekter.

I 2020 ble det delt ut totalt 1500 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.

Hvem kan søke støtte?

 • Medlemmer med gruppemedlemskap i Scenekunst+, som jobber med et spesifikt scenekunstprosjekt.
 • Ordningen er til for scenekunstnere på alle nivåer innenfor det frie feltet, som har mottatt lite eller ingen økonomisk støtte.
 • Det gis ikke støtte til til grupper hvor medlemmene i gruppen betaler medlemskontingent.

  Hva kan du søke om støtte til?

  • Inntil 100 timer prøvetid i Oslo teatersenters øvingslokaler.
  • Utlån av kostymer og scenografi.
  • Synliggjøring og markedsføring gjennom OTS i sosiale medier.  Søknadsskjema, støtte fra Scenekunst+

  NB: Vi anbefaler å skrive søknaden på forhånd, før skjemaet fylles ut.

  *Må fylles ut

   • 1. Hvem søker?
   • 2. Hva søkes det støtte til?
   • 3. Prosjektbeskrivelse
   • 4. Vedlegg
   • 5. Se over og send

   Gruppe / utøver*

   Arbeidstittel, produksjon / prosjekt*

   Kontaktperson*

   E-postadresse, kontaktperson*

   Har gruppen / utøver betalt medlemsavgift for Scenekunst+ i 2021?*NB: Søknader uten betalt medlemskap vil ikke bli vurdert.   Søknadsprosedyre

   Fyll inn søknadsskjemaet på denne siden, samt last opp vedleggene, og send det inn.
   Søknaden blir vurdert av et utvalg av Scenekunst+-medlemmer, som velges for ett år om gangen på årsmøtet til OTS.

   Behandlingstid: 3-6 uker

   NB: Booking av rom til prosjekter må skje i etterkant av evt. tildeling av støtte.


   Krav ved tildeling

   • Informere om at prosjektet er støttet av Oslo teatersenter.
   • Bruke OTS’s logo på alt informasjonsmateriell og på hjemmesider.
   • Etter endt produksjon skal det sendes regnskap og rapport.

   Vis fram ditt Scenekunst+-prosjekt

   Oslo fri arrangeres av Oslo teatersenter, og er en festival for frie og frivillige scenekunstnere.

   Les mer om festivalen her.

   Vil du spille på Oslo fri, 13.-14. november 2021?
   Påmelding

   Image

   "Pictures Between Us", Bjarne Liland og Sunniva Øverland, Oslo fri 2019.
   Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen

   Medlemmer av Scenekunst+

   Gruppemedlemmer

   Acting For Climate
   www.actingforclimate.com
   Anja Bibby
   Facebook-side
   Barataria Teatro
   barataria.no
   Basta Produksjoner
   Ragnhild Blomstrøm
   Biong / Schia
   biongschia.com
   Bjarne Liland
   Sunniva Øverland
   Bunnyhead Productions
   bunnyheadproductions.com
   Celleplan
   Giulia Hellesdatter Roi
   Det Norske Fosse-kompaniet
   Facebook-side
   Døgnfluer
   Facebook-side
   Fachbetrieb Rita Grechen
   mariadur90@hotmail.com
   Feil Teater
   feilteater.com
   Frikstad \\ Skogland
   skoglandhelene@gmail.com
   Heftye Produksjoner
   odille.h.blehr@gmail.com
   Janne Eraker & Co
   www.janneeraker.com
   Kompani Katla
   Eirin Lindtner Storesund
   Kompani Krøbel
   kompanikrobel.com
   Kravik, Indergård & Kolbjørnsen
   Venill Eirin Kravik
   Kvadratteatret
   Facebook-side
   Joling / Pender
   contact@amypender.no
   Lakmus Teater!
   Facebook-side
   Mari Woll
   mwoll.com
   Oslo Latvisk Teater Olatte
   Facebook-side
   Palette Dance Collective
   Instagram
   Papegøye Produksjoner
   Facebook-side
   Pinkola Performance
   ingeborgknos1@hotmail.com
   Reichelt/Yangco/Ellegård
   jenny.ellegaard@gmail.com
   Scenekunstkollektivet Stille
   Kjersti Gulliksrud
   Schouskollektivet
   variationsofbeckett.net
   Seglsyn
   Borghild Otelie Aasebøstøl
   Simsalabim Productions
   simsalabimproductions.com
   Skandinavisk Playbackteater Studio
   playbackteater.no
   Skrål og Skrammel
   Facebook-side
   Slengesol & Elgesem
   sachaslengesol.com
   Steppoetene
   Facebook-side
   Strømmeteateret
   strommeteateret.com
   Teater Leikhus
   teaterleikhus.com
   Teater Åndsverk
   teateråndsverk.no
   Teppefall
   Facebook-side
   THEIS Kunstnerkollektiv
   theiskollektiv.com
   Treningskollektiv
   Carl Anders Hollender
   Undercover Theatre Company
   Facebook-side
   Vardeteatret
   Facebook-side

   Individuelle medlemmer

   Ane Smørås
   anesmoras.no
   Astrid Serine Hoel
   astridserine.com
   Carl André Johansson
   Carandjoh@gmail.com
   Caroline Skjørshammer
   carolineskjorshammer.com
   Christina Peel
   christinapeel.com
   Elena Nicolaysen
   tove-elenanicolaysen.com
   Ingeborg Bjerke Styve
   ibjerkestyve@gmail.com
   Ingvild Jenssen
   ingjenssen@gmail.com
   Joakim Fink Graasvold
   joakimfg.no
   Karen Hammervik Flø
   karenhammervik@gmail.com
   Katarina Caspersen
   katarinacaspersen.no
   Kornelia Skogseth
   kornelia_99@hotmail.com
   Kristin Lødøen
   kristinlodoen@gmail.com
   Monica Skjølås Mo
   Facebook-side
   Rebekka Sæter
   rebekkasaeter.com
   Sara Steinmoen
   saraspor@gmail.com
   Sebastian Eilertsen
   elantin.eilertsen@gmail.com
   Stine Indergård
   stineindergard.com
   Sylwia Bloch-Sternik
   Facebook-side
   Thomas of Norway
   thomasofnorway.com
   Uncontrol Physical Theater Collective
   Facebook-side

   Kompani kWh

   Oslo teatersenters teatergruppe for unge voksne

   Kompani kWh ble opprettet som kompani i 2016. Det er åpent for alle mellom 18 og 35, og kompaniet jobber på tvers av erfaring og profesjonalitet.

   Medlemmene i gruppa er unge og kunstinteresserte, noen er under utdannelse, andre har jobbet med amatørteater siden de var små. Men, de ønsker å spille frivillig teater på et høyt nivå.

   Kompani kWh har som mål å være et ensemble for skuespillere som har noe å si til sine medmennesker, ønsker å reflektere over verden slik den ser ut i dag gjennom scenekunst, og som ønsker å skape nye forestillinger og dramatikk basert på felles ideer rundt et gitt tema.

   Ønsker du å bli med i Kompani kWh?
   Send oss en e-post: kompanikwh@gmail.com
   Gruppen tar inn nye medlemmer etter behov.

   Kompaniet er for alle i aldersgruppen 18-35 år som ønsker å arbeide med teater, men det er ingen krav til erfaring eller utdannelse. Det settes allikevel krav til deltagerne om høy arbeidsvilje, deltagelse i alle sider av produksjonen og en liten del talent. I tillegg vektlegges sosialt engasjement, ønske om å arbeide i et ensemble, deltagelse i diskusjoner og kunstneriske prosesser i utvelgelsen av deltagere.

   Kompani kWh øver på torsdager kl. 19.00.
   Deltagelse i Kompani kWh koster 650,- i året.

   Følg Kompani kWh
   Facebook

   Image

   "Woyzeck", Kompani kWh, 2021.
   Foto: Kristoffer Eliassen


   FORESTILLINGER AV KOMPANI KWH


   2020
   Hamlet i Unntakstilstand
   Skrevet og regissert av: Maria Alvsaker Næss
   Sted: Black-boxen på Oslo teatersenter

   2019
   Kunsten å finne seg selv
   Av og med: Kompani kWh
   Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
   Sted: Oslo fri 

   2019
   Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
   Av og med: Kompani kWh
   Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
   Sted: Rampelysfestivalen

   2018
   Utdrag fra Kunsten å finne seg selv
   Av og med: Kompani kWh
   Veiledende regissør: Mine Nilay Yalcin
   Sted: Oslo Friteaterfestival

   2018
   Oslo
   Av: Kompani kWh og Mine Nilay Yalcin 
   Regi: Mine Nilay Yalcin
   Sted: Rampelysfestivalen

   2017
   Fremtidens historie
   Av: Christian Lollike
   Regi: Mine Nilay Yalcin
   Sted: Rampelysfestivalen og Teatertreff
   Stykket fikk støtte fra Frifond Teater

   Teater Exit

   Internasjonal teatergruppe for voksne / International theatre group for adults
   SCROLL DOWN FOR ENGLISH TEXT

   Teater Exit er en teatergruppe for mennesker med multikulturell bakgrunn, mellom 18-77 år, som deler et ønske om å jobbe med teater. Sammen utforsker gruppa tekst, bevegelse, stemme, rytmikk og musikk. Teater Exit samarbeider med Oslo teatersenter og Nordic Black Theatre.

   Teater Exit øver på onsdager kl. 19.30.
   Deltagelse i Teater Exit koster 1200,- i året.

   ØNSKER DU Å DELTA I TEATER EXIT?
   Kontakt:
   Renata Aleksejunaite Christensen, instruktør
   renata.aleks@gmail.com
   Tlf: 482 237 73


   ENGLISH
   Teater Exit is a theater group for people from multicultural background, between 18-77 years, who share a desire to work with theater. Together the group explores text, movement, voice, rhythm and music. Teater Exit cooperate and co-produce with Oslo teatersenter and Nordic Black Theatre.

   Teater Exit is rehearsing on Wednesdays at 19.30.
   Participation in the Teater Exit costs 1200, - per year.

   WOULD YOU LIKE TO BE A PART OF TEATER EXIT?
   Contact:
   Renata Aleksejunaite Christensen, instructor
   renata.aleks@gmail.com
   Tel: 482 237 73

   Image

   Teater Exit
   Foto: Rolf Aleksejunas Øvrum Christensen


   Rapportskjema, Scenekunst+

   For grupper/enkeltpersoner som har mottatt støtte gjennom Scenekunst+.

   Etter endt produksjon og senest én måned etter gjennomføring, skal det sendes en kort rapport om produksjonen/prosjektet inkludert regnskap, publikumsantall, antall deltagende og bilder.

   Rapporteringen blir brukt i Oslo teatersenters årsrapport, og som grunnlag for søknader om økonomisk støtte til organisasjonen. Det er viktig for OTS å kunne vise til aktiviteten vi bidrar til gjennom Scenekunst+,  for å kunne øke støtten til dette tiltaket. Økt støtte vi gi oss mulighet til å gi et enda bedre tilbud til medlemmer av Scenekunst+.

   NB: Vi anbefaler å skrive rapporten på forhånd, før skjemaet fylles ut.

   *Må fylles ut


    • 1. Navn
    • 2. Om prosjektet
    • 3. Rapport
    • 4. Vedlegg
    • 5. Se over og send

    Gruppe / scenekunstner*

    E-postadresse*