Pressemelding, 8. august 2023

Oslo teatersenter får ny daglig leder og ny styreleder

Jarl Flaaten Bjørk er ansatt som daglig leder ved Oslo teatersenter, og overtar etter Ina Kobbevik Brundtland. Flaaten Bjørk tiltrer i stillingen 14. august. Kobbevik Brundtland som har vært i stillingen siden 2018 avslutter nå pendlertilværelsen, og blir rektor ved Hadeland kulturskole i hennes nabokommune. Hun forsvinner imidlertid ikke helt, og fortsetter som styremedlem ved teatersenteret.


Oslo teatersenters styre har den 7. august konstituert Toril Solvang som ny styreleder. Hun overtar vervet etter Joanna Magierecka. Magierecka har vært styreleder ved teatersenteret siden 2010.

Oslo teatersenter takker Ina og Joanna for en formidabel innsats gjennom mange fine og spennende år, hvor senteret har vokst og utviklet seg mye.


Jarl Flaaten Bjørk og Toril Solvang – foto: Kristoffer Eliassen

Ny daglig leder
Jarl Flaaten Bjørk er utdannet skuespiller fra Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold, og har siden 2006 vært kunstnerisk leder for Flaatenbjørk kompani, der han har skrevet produsert, spilt og regissert forestillinger for barn og ungdom. Ved siden av sitt virke som scenekunstner har han bakgrunn som prosessleder, kursholder og daglig leder ved Bærum Barneteater.

Flaaten Bjørk er politisk engasjert og opptatt av at kunsten skal ha en tydelig rolle i samfunnet.

Jarl ser fram til å begynne å jobbe ved Oslo teatersenter 
“Jeg ønsker at vi sammen videreutvikler og skaper en tydeligere profil for Oslo teatersenter. Jeg tenker at beliggenheten til senteret og den lokale forankringen er veldig viktig, og gjennom lokaliseringen på Tøyen skal Oslo teatersenter være en organisasjon som bidrar til å både skape kultur og være en del av den lokale kulturen.

Det å tre inn som daglig leder for denne organisasjonen er noe jeg gjør med både stort engasjement, spenning og forventning. Jeg kommer til å arbeide for en enda større synlighet, og ønsker å fremheve både det flotte arbeidet som skjer ved Oslo teaterskole og å videreutvikle Oslo teatersenters posisjon som aktør innen den frie profesjonelle scenekunsten.”

Ny styreleder
Toril Solvang er frilans dramatiker og regissør, og er utdannet ved UiO og UiB, dramaturg ved universitetet i Århus og dramatiker ved Dramatiska Institutet i Stockholm.

Torils hjertesak har siden tiden i Stockholm vært barn og unge og deres rett til kvalitet i teater og kunst. Hun er opptatt av klasseproblematikk, og utvikler ofte egne prosjekter i samarbeid med frigrupper. Sammen med koreograf Maja Roel driver hun kompaniet Solvang&Roel der forholdet mellom tekst og bevegelse utforskes.

Hun har de siste årene jobbet på institusjoner som Teatret Vårt, Hålogaland Teater, Det Norske Teater, Haugesund Teater og Oslo Nye Teater.

Toril er opptatt av betydningen Oslo teaterskole har for barn og unges liv
“Som styreleder vil jeg være pådriver for å fordype og utvikle teaterskolen og den betydningen den har og kan ha for barn og unges liv på Tøyen og i Oslo. Det kan bli et enda mer kraftfullt sted for flere.”

Personlig tilknytning til Oslo teatersenter
“Oslo teatersenter har en spesiell betydning for meg personlig. Det var her jeg for 30 år siden begynte med teater. Oppvokst i en familie med lav kulturell kapital var teatersenteret avgjørende for at jeg i dag jobber som dramatiker og regissør. Det er derfor en stor ære å få lov å være styreleder her. Oslo teatersenter skal være et sted som gir tilhørighet, muligheter for utvikling for barn, unge og også voksne som nettopp ikke har kulturell kapital.”


Mediehenvendelser
Kommunikasjonsansvarlig,
Kristoffer Eliassen

kristoffer@osloteatersenter.no

+47 99594997

osloteatersenter.no