Instruktører ved Oslo teaterskole

Takk for interessen for stilling som instruktør.
Stillingene er nå besatte.