Søk støtte via Scenekunst+

I Scenekunst+ by OTS

Søknadsfrist 1. februar

Har du et scenekunstprosjekt på gang? Da kan du søke om støtte via Scenekunst+. 

1. februar deler vi ut 500 timer i Oslo teatersenters prøvelokaler på Tøyen.

Oslo teatersenter ønsker å bidra med det vi kan for å realisere god scenekunst i hovedstaden. Særlig vil vi hjelpe de som holder på å etablere seg og de som driver frivillig. Oslo teatersenter tilbyr derfor en støtteordning hvor grupper i nettverket Scenekunst+ kan søke støtte til øvingslokaler for spesifikke produksjoner/prosjekter. 

Dette kan du få i støtte:

  • inntil 100 timer øvingslokaler, enten fordelt utover året, eller intensivt over kortere perioder
  • tilgang til kostyme og scenografilager
  • synliggjøring og markedsføring gjennom OTS´ kanaler
  • mulighet til å vise prosjektet på Oslo Friteater Festival og andre arrangementer

Alle medlemmer av Scenekunst+ som jobber med et spesifikt prosjekt kan søke støtte. Et utvalg, med representanter fra nettverket og styret i Oslo teatersenter, vurderer søknadene og fordeler tilgjengelig støtte. Oslo teatersenter ønsker primært å støtte opp om grupper som ikke har mottatt, eller har mottatt svært lite, økonomisk støtte fra andre støtteordninger.

LES MER OM RETNINGSLINJER OG HVORDAN DU SØKER HER.

Søknadsskjema finner du her.