Disse fikk støtte fra Scenekunst+

I Scenekunst+ by OTS

I 2018 utvidet Oslo teatersenter støtteordningen Scenekunst+ fra to til tre søknadsfrister med stor suksess.

Til sammen har Oslo teatersenter delt ut 1485 timer prøvetid, til 25 heldige Scenekunst+ grupper i 2018.

Her kan du lese om gruppene som fikk tildelt støtte ved fristen 1. oktober, 6 grupper mottok til sammen 480 timer.

Gjennom nettverket Scenekunst+ ønsker Oslo teatersenter å gi støtte til frie og frivillige scenekunstgrupper som er i oppstartsfasen,  og som har mottatt lite eller ingen økonomisk støtte fra andre støtteordninger. Neste søknadsfrist er 1. februar. Les mer om støtteordningen og hvordan du søker her. 

Gruppene som har mottatt støtte denne høsten gir et klart bilde av Scenekunst+ gruppenes mangfoldighet når det kommer til kunstnerisk utrykk. Fra å starte et treningskollektiv for skuespillere, til Performance som skal spille i Øst -Europa til barneforestillinger, om samiske helter, som skal turner i barnehager og post apokalyptisk stedspesifikt teater.  

OTS er stolte over å være en støttespiller for et scenekunstmiljø hvor nyetablerte grupper produserer forestillinger på høyt nivå.

Gruppene som har fått tildelt støtte er:

  • Skrål og Skrammel – Stallo røver en pike. (100t)
  • Feil Teater – James Bond og Rett under nesa på oss.(100t)
  • Rastløs Produksjoner – Vist vi er alt (100t)
  • Treningskollektiv (73,5t)
  • Mari Woll og Alina Pappi – Do I? Really? (56t)
  • Kristin Nango – Imaginarium (50t)

Skrål og Skrammel

Prosjekt gir barnehagebarn et innblikk i den samiske eventyrverdenen gjennom forestilling og lek, samtidig som de ansatte i barnehagen får et sett med verktøy de kan ta i bruk i arbeid med ulike kulturers eventyr.

Stallo stjeler ei jente. Jenta lurer Stallo på en skarpsindig måte ved bruk av kløkt og oppfinnsomhet, og klarer å bryte seg ut av Stallos fangenskap, dreper ham, tar hans gods og gull og skaper seg et eget liv.

Basert på to gamle eventyr fra Qvigstads samling av samiske eventyr, “Stallo røver en pike” og “Stallo lures av en pike” ønsker skuespillerduoen Skrål og Skrammel å ta barn i alderen 3 til 7 år med på en reise i Stallos mystiske og mytiske rike for å la barn og unge bli kjent med en ung samisk heltinne. 

Forestillingen utarbeides og fremføres av Ørjan Steinsvik og Borghild Otelie Aasebøstøl og tilhørende forestilling vil Skrål og Skrammel også utarbeide et dramapedagogisk opplegg som gjennomføres med publikum i ettertid av forestillingen.

I første rekke skal forestillingen tilbys til barnehager i Nordland, Troms og Finnmark. Videre vil forestillingen inngå i et repertoar som vil tilbys ellers i landet også.

Premiere 12 april 2019

Les mer her.

Feil Teter

Alt fra motorsykler til pinballmaskiner levendegjøres kun via aktørenes kropper.

Feil Teater skal våren 2019 bearbeide og puste nytt liv i de to DKS forestillingene «James Bond» og «Rett under nesa på oss» som gruppen tidligere har spilt som et samlet program. Nå ønsker de å lage et mer helhetlig opplegg som binder de to forestillingene sammen til en mer helhetlig forestilling.

Rett under nesa på oss» I denne kriminalhistorien møter vi ekteparet Herman og Victoria Smith som lever et tilsynelatende bekymringsfritt liv. Men når Herman en dag helt uventet annonserer at han vil skilles fra kona, snus hele Victorias verden på hodet. «James Bond» er en scenisk adapsjon av den ikoniske filmen Goldeneye. Forestillingen er laget i stilen tegneserieteater – en leken og actionfylt uttrykksform som harselerer med filmens verden. Dette er en forestilling fullspekket av humor, parodiske karakterer og kjente referanser. 

Feil Teater er et teaterkompani med 15 medlemmer, og lager produksjoner både med hele kompaniet og i mindre konstellasjoner. Forestillingene varierer i størrelse og uttrykk, men felles for dem er at de springer ut fra kompaniets erfaringer med Jacques Lecoq-tradisjonen. Teksten er aldri det eneste bærende elementet, og forestillingene kjennetegnes ofte av et visuelt og fysisk språk, som kommuniserer direkte til publikum. 

Premiere 4. mars 2019

Les mer her.

Rastløs Produksjoner

Tror du ikke på meg?

Jeg vet ikke. Det du sier gir jo mening, men det betyr ikke at det er sant.

Spørsmålet er om du tørr å ta sjansen på at det ikke er sant.

Hvis vi er alt er en forestilling om ensomhet, kjærlighet og troen på en bedre fremtid. Konseptet for forestillingen er stedsspesifikt, og skal spilles i et lokale kalt MekVerk i Oslo, et lokale som skal illudere et tilfluktsrom.

Petter har funnet ut noe ingen andre vet. Et russisk atomangrep mot Norge er nært forestående.

Han er sikker på at atom-apokalypsen kommer og stengt seg inne i et tilfluktsrom. Han sender en mail til alle han kjenner for å advare om angrepet, og ber dem søke tilflukt med ham. Eira, eks-kjæresten til Petter, tolker den obskure mailen som et slags selvmordsbrev, og bestemmer seg for å prøve å stoppe ham. 

Rastløs Produksjon er en fri teatergruppe med base i Oslo.

Ledelsen i Rastløs består av Gorm Grømer, Herman Opedal og Even Vesterhus.

De lager teater med ungdom og unge voksne som målgruppe. I en tid der stadig flere finner den underholdningen de trenger i sine egne hjem, mener Rastløs det er viktig å skape arenaer der unge mennesker kan møtes. Rastløs vil samle folk i teaterrommet, og teaterrommet skal være en sosial møteplass; et rom for refleksjon og fellesskap.

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturfond, Fond for frilansere og Scenekunst+.

Premiere 29. mars 2019
 

Les mer her.


Treningskollektiv

En jevnlig møteplass med fokus på ensembletrening og kreativ trening, for frilansere.

Initiativtakerne bak Treningskollektiv består av et knippe frilans scenekunstnere som møtte hverandre på kurset «Skuespilleren og alkymien» med Lars Øyno ved Grusomhetens Teater i august 2018.

Nå ønsker de å lage en arena hvor frilansere kan møtes for å dele sine kunnskaper og trene ensembleteknisk, ved bruk av Viewpoints-metoden og Suzuki-metoden. Etter hvert ønsker gruppa også å åpne for andre metoder, f. eks. Grotowski-trening.

I første omgang starter de til sammen 11 deltakerne med to rullerende treningssamlinger per måned, på en helgedag pluss en hverdag/kveld fra og med desember 2018 til juni 19.

Det er åpent for «drop-in» på treningene.

I juli vil Treningskollektiv også tilby en uke med sommertrening for påmeldte deltagere. 

Les mer her.

Mari Woll og Alina Papp

Med en lampeskjermer tredd over hodet, blir identitet fremmed og usikker. 

Ettersom ansiktet er dekt til må identiteten gradvis tre frem gjennom karakterenes kroppsspråk og deres relasjon til hverandre.


Prosjektet, «Do I? Really?», vil være en videreutvikling av en tidligere koreografi laget i 2016, med samme navn. Gjennom ulike koreografiske tilnærminger ønsker gruppen å formidle usikkerheten som kan oppleves gjennom udefinerte relasjoner og tvetydig kommunikasjon. Utforsking av karakterenes egen identitet i møte med hverandre vil være et sentralt element i den forbindelse.

Gruppen ønsker å fortsette med å videreutvikle et bevegelsesspråk som tar utgangspunkt i dagligdags kroppsspråk. Innenfor dette vil de både vektlegge hvordan kroppen uttrykker emosjoner og sinnstilstander, og hvordan kroppsholdning og positurer uttrykker ideer om kjønn og identitet.

Premiere 24 februar i Vapaan Taiteen Tila, Helsinki.

Les mer her.

Kristin Nango

Kroppen som bærer av natur – vårt sinn og vår følelsesliv som natur gir en direkte tilgang til transformasjon gjennom elementer. 

Imaginarium er et samarbeid mellom bevegelses- og performancekunstnere Kristin Nango og Sophie Barth, grafiker Ragna Misvær Grønstad og musiker/performancekunstner Yendini Yoo Cappelen og Awilas (Sverige) . Prosjektet er en steds-spesifik utforskning på tvers av kunstgenrer med hovedfokus på det poetiske rommet som oppstår i åpnende møter gjennom stemme/lyd/kropp og bilder. 

«Ved å arbeide omkring møtet med noe ikke-menneskelig (natur) – og gi dette en stemme Inspireres vi til å skape under premisser som tillater en stor grad av lytting til noe utenfor oss selv.» – sier Nango.

Gruppen har valgt å ta utgangspunkt i dette universet i deres utforskning og søken etter nye forbindelser mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige – elementene i seg selv, samt også mellom ulike uttrykksformer innen kunst: stemme, bevegelse og grafikk.

«Med Imaginarium som utgangspunkt spør vi inn i våre kropper og forestillingsevne hvordan møtet mellom det imaginære og virkelige er. «- sier Nango

Prosjektet skal vises i mars i Latvia og på Nordstrand Steinbrudd i april.