Oslo teatersenter søker instruktør til Oslo teaterskole

I Oslo teaterskole by OTS

Oslo teatersenter drifter Oslo teaterskole, som er en sentral del av organisasjonens satsningsområde for barn og unge. Oslo teaterskole består av seks barne- og ungdomsteatergrupper i aldersgruppen 7-18 år, og jobber forestillingsrettet fra oppstart på høsten til forestillinger på vårparten. Forestillingen spilles på organisasjonens største festival, Rampelysfestivalen, Norges største barne- og ungdomsteaterfestival.

Om Oslo teatersenter (OTS)

Oslo teatersenter er en frivillig organisasjon og holder til i TRAFO Kunstnerhus. Som hovedanliggende har OTS drift av tre satsningsområder; Senter for scenekunst, scenekunst barn og unge og Scenekunst+.  OTS drifter og leier ut øvingslokaler til store deler av byens scenekunstmiljø, introduserer tusenvis av barn og unge til å være deltagere i scenekunsten, og rundt oss har vi et stort miljø av engasjerte som er tilknyttet senteret. OTS favner scenekunstfeltet fra grasrotbredden i bunn til den profesjonelle spissen på topp. 

Har du interesse og kunnskap om å skape scenekunst sammen med barn og unge? Har du en lidenskap for scenekunstfaget og erfaring med involvering av unge i det? Liker du å produsere scenekunst i samarbeid med andre? Driver du selvstendig med prosjekter innenfor scenekunsten? 

Kvalifikasjoner 

• Personlig egnethet

• Selvgående, initiativrik, strukturert, gode samarbeidsevner og god gjennomføringsevne. 

• God muntlig og skriftlig formidlingsevne, samt evne til å motivere og inspirere.

• Pedagogisk utdannelse eller erfaring fra undervisning av scenekunst til barn og unge. 

• Interesse for, og helst utdanning og/eller arbeidserfaring innen egen scenekunst, samt kjennskap til scenekunst for og med barn og unge.  

Sentrale oppgaver:

• Undervisning 2 timer per uke på kveldstid, foruten ferier etter Osloskolens ferieplan

• Gjennomføre forestillinger på Rampelysfestivalen

• Deltagelse på obligatoriske produksjonsmøter

• Valg av forestilling, utarbeide fagplan for skoleåret, forestillingskonsept og mål for teatergruppen etter OTS egne retningslinjer

• Gruppedynamikk, administrasjon av gruppen og prosjektledelse av produksjonen

Vi kan tilby:

• Et interessant engasjement i et inspirerende og inkluderende fagmiljø

• Valgfrihet til å bestemme kunstnerisk innhold og retning for gruppa

Oppdraget er honorert og med mulighet til forlengelse. Det er et ønske på Oslo teaterskole at instruktøren følger gruppa ettersom den blir eldre. Oppdragsstart september 2018.

Søknadsfrist: 10. juni

For spørsmål, ta kontakt på tlf 22 67 11 39 eller på teaterskole@osloteatersenter.no

Søknad og CV sendes til teaterskole@osloteatersenter.no