Oslo teatersenter ønsker deg en god jul!

I Ukategorisert_ by OTS

Vi takker for det gamle, gleder oss til det nye, og ønsker alle en god jul!

Nå går vi inn i de siste dagene av 2017, og vi på Oslo teatersenter vil gjerne takke alle for året som har gått.

Så derfor, takk til alle som har bidratt til å gjøre dette til et fantastisk år, alle leietagere på Oslo teatersenter, alle som deltok eller var publikum på Rampelysfestivalen 2017, instruktører, elever og foreldre på Oslo teaterskole, fantastiske grupper under Scenekunst+, alle som kom på Playroom-festivalen, Kulturnatta og Teatertreff, styret i Oslo teatersenter, samarbeidspartnere, prosjektmedarbeidere og ikke minst Oslo Kommune og Kulturetaten for uvurderlig støtte!

Administrasjonen ved Oslo teatersenter tar ferie fra 20.desember, og er tilbake på jobb 3. januar.
For henvendelser i perioden ta kontakt på post@osloteatersenter.no.

Rampelysfestivalen 2018

går av stabelen 27. april – 5. mai på Black Box teater i Oslo. Vi ser fram en festival med masse god scenekunst for og med barn og unge.

Søknadsskjema for å delta med en forestilling ligger på vår nettside, og frist for påmelding er 25. januar. 

Søknadsskjema finner du her

Her kan du lese alt om Rampelysfestivalen 2017 

Scenekunst+

 er Oslo teatersenters nettverk for frie og frivillige scenekunstnere. I 2017 har dette nettverket bestått av 42 medlemsgrupper eller enkeltpersoner, hvor 22 grupper fikk tildelt støtte i form av prøvetid i våre lokaler. Til sammen ble det delt ut 1300 timer til grupper som mottar lite eller ingen økonomisk støtte fra andre støtteordninger. I tillegg har vi gjennomført en spennende Teatertreff-festival med støtte fra Scenefolk-fondet! 

Nyheter for 2018 er at vi nå øker til 3 søknadsfrister i året for å søke støtte til øvingslokaler, 1. 02, 1. 06 og 1. 10. I tillegg vil vi starte opp to nye prøvetiltak hvor målet er å tilby workshops i manusutvikling og søknadsskriving.

Øvingslokaler

Oslo teatersenter har 5 store studioer til utleie for de som driver med kulturaktiviteter. Lokalene er godt egnet til prøver innen teater, dans og kurs, og leies ut i bolker per dag, uke eller måned.

I 2017 har vi hengt opp inndekning i Scenesalen, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen. Med dansematter donert av Tigerstadsteateret fikk vi en pop-up black box på 1-2-3!