Årsmøte på Oslo teatersenter

I Ukategorisert_ by OTS

Mandag 26. juni ble det gjennomført årsmøte på Oslo teatersenter. Årsmøtet består av grupper og enkeltmedlemmer under Scenekunst+. Det var godt oppmøte, og god stemning med flere som ble igjen for hyggelig sosialisering og småprat etter møtet. 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE VED OSLO TEATERSENTER 2017

TID: Mandag 26. juni 2017 kl. 19.00

STED: Oslo teatersenter, Hovinveien 1, 3.etg. Speilsalen

SAKSLISTE

01/2017 Konstituering

Innkalling og saksliste er godkjent

Kontingenter og fullmakter – 12 stemmeberettigede på møtet

Møteleder er Joanna Magierecka

Referent er Ragnhild Pedersen

Til å signere protokoll velges Sophie/Ino teater & Sandra/Papegøye produksjoner

02/2017 Årsrapport 2016 er enstemmig godkjent

03/2017 Årsregnskap 2016 er godkjent med forbehold om revisjon innen 1.juli

04/2017 Det er ingen endringer i medlemskontingent for 2017

05/2017 Budsjett 2017 er enstemmig godkjent

06/2017 Valgkomitens innstilling godkjennes med Steinar Arnesen som 3. varamedlem

07/2017 Valg av representanter til tildelingsutvalg for Scenekunst+: Preben Rongve, Sofie Frost, Sophie Barth og Renata A. Christensen

Valgkomiteens innstilling:

• Styreleder Joanna Magierecka 1 år gjenvalg

• Styremedlem Hans Konrad Lundekvam 2 år ny

• Styremedlem Vibeke Lærum 2 år gjenvalg

• Styremedlem Kjell Johansen 2 år gjenvalg

• Styremedlem Line Dalheim 2 år ikke på valg

• Styremedlem Sylwia Janina Stasiak 2 år ikke på valg

• Varamedlem Jo Skjønberg 1 år gjenvalg

• Varamedlem Sandra Bringsjord Pape 1 år ny

• Varamedlem Steinar Arnesen 1 år

• Revisor KJ Revisjon 1 år gjenvalg

• Valgkomitee Steinar Arnesen 1 år gjenvalg

• Valgkomitee Stine Karin Håtuft 1 år ny