Teater Exit – teatergruppe for voksne med transkulturell bakgrunn

I Ukategorisert_ by OTS

For English, see below.

En ny gruppe på Oslo teatersenter er Teater Exit, en teatergruppe for mennesker med transkulturell bakgrunn, mellom 18-77 år. Til felles har de et ønske om å jobbe med teater.  

Teater Exit samarbeider og har en co-produksjon med Oslo teatersenter og Nordic Black Theatre. Sammen utforsker gruppa tekst, bevegelse, stemme, rytmikk og musikk. Variert skuespillerteknikk blir presentert og prøves ut. Teater Exit jobber mot en premiere på forestilling vår/sommer 2017.

Gruppa tar fremdeles i mot flere medlemmer, og øvelsene og forestilling foregår på engelsk.

Er du interessert, les mer her.

English:

A new group atOslo teatersenter is Theatre Exit, a theater for people with transcultural background, between the ages 18-77. In common the participants have a desire to work with theater.

Theatre Exit cooperate and have a co-production with Oslo teatersenter and Nordic Black Theatre. Together they explore text, movement, voice, rhythm and music. Varied acting techniques are presented and tested. Theatre Exit is working towards a premiere spring / summer 2017.

The group is still open for members, and the practices and performance are in English.

Are you interested, read more here.

Følg Teater Exit på Facebook