Faglig koordinator ved Oslo teaterskole

Takk for interessen for stilling som faglig koordinator.
Stillingen er nå besatt.