Årsmøte i Oslo teatersenter 22. juni

I Ukategorisert_ by OTS

Onsdag 22. juni 2016 kl. 19.00 gjennomføres årsmøte for Oslo teatersenter,

Møtet er åpent for medlemmer av Oslo teatersenter, men instruktører som er tilknyttet virksomheten har mulighet til å delta uten stemmerett.

SAKSLISTE:

01/2016 Konstituering

–  Åpning og registrering av årsmøtedeltagere

–  Godkjenning av innkalling og saksliste

–  Kontingenter og fullmakter

–  Forslag til referent og møteleder

–  Valg av to til å signere protokoll

02/2016 Årsrapport 2015

03/2016 Årsregnskap 2015

04/2016 Medlemskontingent 2016

05/2016 Budsjett 2016

06/2016 Forslag til vedtektsendringer

07/2016 Valg

– Styre

– Revisor

– Valgkomité 

Fra Oslo teatersenters vedtekter:

– Årsmøtet er sammensatt av 3 utsendinger med stemmerett fra hver medlemsgruppe. Individuelle medlemmer har 1 stemme.

– Påmelding med navn på utsendinger til årsmøtet skal være sekretariatet i OTS i hende senest 2 dager før møtet holdes. Evt. utgifter med deltakelse i årsmøtet dekkes av den enkelte medlemsgruppe.

– Evt. innkomne forslag til andre saker som skal tas opp på årsmøtet må være sekretariatet i hende senest 20 dager før møtet.

Frist for å melde til administrasjonen hvem som representerer organisasjonene/gruppene er 20. juni.