Personvernerklæring for Oslo teatersenter

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Oslo teatersenter behandler personopplysninger om kunder, brukere av våre nettsider, samt elever ved Oslo teaterskole og deres foresatte.

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene ved Oslo teatersenter, med organisasjonsnummer 971 278 293 er daglig leder, Ina Kobbevik Brundtland.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Oslo teatersenter er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og benytter kun personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre kontakter, samt personopplysninger som vi er lovpålagt etter bl. a. bokføringsloven.

Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler. Oslo teatersenter er behandlingsansvarlig, og alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.

Oslo teatersenters behandling av personopplysninger omfatter i all hovedsak kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon, samt korrespondanse og evt. annen informasjon som er relevant for formålet med behandlingen.

Våre kunders kortnummer oppbevares ikke av oss. Alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester. Ved å benytte deres tjenester, samtykker du til deres vilkår.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Vi behandler følgende personopplysninger i følgende forbindelse:

Kontakt med leietakere til lokalene ved Oslo teatersenter, elever ved Oslo teaterskole og deres foresatte, medlemmer av Scenekunst +, samt leverandører og øvrige samarbeidspartnere. 

Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger med nevnte, og formålet med behandlingen er å gi oppfølgning, kontakt med nevnte, og oppfylle avtaler og forpliktelser.

Kontakt med kunder 
Dette omfatter behandling av kontaktopplysninger, betalingshistorikk, historikk på kontakt mv.. Formålet med behandlingen er å besvare henvendelser fra kunder, gjennomføre bestilling og betaling, samt yte tjenester. Vi sender også informasjon til kunder. Behandling foretas på grunnlag av avtale, berettiget interesse eller samtykke.

Logging av informasjon på nettsider 
Vi behandler her statistikk og bruksmønstre. Formålet med behandlingen er å gi best mulig brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater, samt å forbedre og tilpasse informasjon og markedsføring til kunden på bakgrunn av handlingsmønstre og atferd. Behandlingen skjer på grunnlag av berettiget interesse.

Deling av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Oslo teatersenter bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Retting og sletting av opplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Det er viktig at opplysningene vi har lagret er riktige og oppdaterte. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med oss om du oppdager feil. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg eller du ønsker å bli slettet fra våre systemer.

Lagring og deling av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Oslo teatersenter bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. 

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder til post@osloteatersenter.no

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss ved å legge ved kopi av Pass eller annen gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid melde deg av våre nyhetsbrev ved å klikke på lenke i nyhetsbrevet eller trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å sende en skriftlig henvendelse til post@osloteatersenter.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss: post@osloteatersenter.no.