NB: FRA OG MED HØSTEN 2023 VIL BETALINGENE/PÅMELDINGENE GÅ GJENNOM SPOND-APPEN.
DE SOM FREMDELES IKKE HAR BETALT FOR VÅRSEMESTRET 2023 KAN GJØRE DETTE FRA DENNE SIDEN.

Oslo teaterskole, kontingent, vår 2023

Denne påmeldingen er for elever som har bekreftet plass på Oslo teaterskole.
Barn uten plass på Oslo teaterskole kan registreres på vår venteliste.
SCROLL NED PÅ DENNE SIDEN FOR Å GÅ TIL BETALING FOR VÅR 2023.

Ikke betalt for høstsemestret, 2022?
BETALINGSSIDE FOR HØSTEN 2022 LIGGER HER.

REGISTRERING OG BETALING

 • Alle elever ved Oslo teaterskole må registrere seg her for å betale.
 • Elever som fortsetter fra forrige år må også gjennomføre registreringen for å betale.
 • Prisen for ett år er 3400,-
 • Skolepengene fordeles over to semestre (høst og vår) slik at hver betaling blir kr 1700,-.
 • For søsken har vi søskenrabatt for barn nummer 2,3 osv.
 • Prisen for søskenrabatt er kr 2800,- i året, og kr 1400,- per semester.
 • Søskenrabatt blir automatisk trukket fra, når man velger kontingent nr. 2 («Fortsett å handle» og «Kjøp» i nettbutikken nedenfor).
 • Betaling kan gjøres med Vipps eller kort (Visa, MC, Amex).
 • Ved manglende betaling etter purring nr. 2,, overføres faktura til inkasso.

VILKÅR

Avmelding skal skje skriftlig til både instruktør og på e-post til teaterskole@osloteatersenter.no.
Utvikling av gruppedynamikk og stabilitet for elevene i gruppene er en særdeles viktig faktor ved Oslo teaterskole, det er derfor nødvendig at elever/foresatte samtykker til følgende:

 • Melde om eventuelt fravær, senest fire timer før selve øvingen.
 • Gyldig fravær anses som sykdom, obligatorisk skolearbeid, jubileumsdager og familiesammenkomster.
 • Fravær fra en øvingsdag må meldes til instruktør så snart informasjonen foreligger. Gjentas fraværet uten melding eller informasjon til instruktør hele tre ganger, varsles foresatte/eleven, og eleven vil miste sin plass uten refundering av skolepenger.
 • I løpet av våren og særlig i perioden mars til mai hvor gjennomkjøring og selve forestillingsperioden ligger, bes det om at eleven ikke planlegger reiser eller andre aktiviteter som forhindrer deltakelse på øvinger, generalprøve og forestillinger.

Instruktøren for gruppen er ansvarlig om å opplyse om viktige datoer for de overnevnte samlingene i god tid, slik at eleven/foresatte kan informere om eventuelt fravær i god tid før den aktuelle dagen.
Registrering anses som godkjenning av disse vilkårene.