Velkommen til Oslo teatersenter!


DEL GJERNE BILDER FRA LOKALENE VÅRE – BRUK #osloteatersenter PÅ INSTAGRAM – DA KOMMER BILDENE INN I FEEDEN:-)

Informasjon vedrørende koronavirus

7. september 2020:
FØLGENDE REGLER GJELDER FOR LEIE AV LOKALER

  • Maks. 15 personer er tillatt i det leide lokalet*).
  • Alle leietakere må lese og følge smittevernreglene for OTS.
  • Fellesarealet / kjøkkenet vil fremdeles være stengt – ta med termos / drikke og medbragt mat:-)

*)For barn og ungdom (t.o.m. 19 år) gjelder følgende:

  • Gruppe på inntil 20 personer tillatt i samme rom.
  • Normal fysisk kontakt tillatt.
  • Unnak fra avstandskravet på 1 meter.

NB: Husk å følge Oslo teatersenters smittevernregler.
Se osloteatersenter.no for mer informasjon.


Omsorgsbygg Oslo KF, som har ansvaret for renhold av lokalene ved Oslo teatersenter har innført skjerpede rutiner rundt hygiene:
Alle berøringspunkter (dørhåndtak, døråpnere, lysbrytere o.l) rengjøres hver dag. Dørhåndtak blir også desinfisert daglig.

Besøkende ved Oslo teatersenter bes om å huske på at det er mange som besøker lokalene, og derfor være nøye med å vaske hendene ved ankomst, og ellers jevnlig.